Det är här det börjar

23.11.2020

Allting du är med om är där för att hjälpa dig.

Allting omkring dig är kärlek.

Allting med dig är också kärlek.

Ta ett andetag känn dina fötter som känns på golvet i det rummet du sitter i.

Är fötterna kalla?

Är fötterna varma?

Hur känns balansen där under fötterna?

Allting är naturligt.

Vi har bara krånglat till det lite.

Allting kan föränklas på ett lättare sätt.

Även ditt liv.

Begränsad och sjuk finns egentligen inte.

Det är bara en rad känslor kopplingar och tv tittande och hur du reagerar och tror på saker.

Ta ett andetag.

Ta tiden med dig.

Sätt dig i skogen någonstans och bara sitt och lyssna.

Lär känna din sanna natur.

Finns här.