Du är ❤️❤️❤️

07.01.2022
Du är viktig

Du är obeskrivlig
Ta du dig den tiden till att säga det till dig själv? 

https://anchor.fm/maria-franzon/episodes/Din-bekrftelse-e1cl4km/a-a770sl6