Hem

03.10.2020

I allt sökande....................i alla olösta svar......................i kärnans mitt.........................

Där står du..........................Ett ljus som alltid lyser...........Där förståelsens betydelse inte längre har någon mening................................................................................................................

Där ramarnas ursprung inte längre finns............................Där varken rätt eller fel existerar.

Där allting börjar nu på nytt.....................................Där dina gåvor bara finns där för dig.

Det du inte trodde du inte kunde ....................kan du............Där så gör man väl inte...........till att kan man göra så.............

Så stavar man ju inte eller så skriver man väl inte............................Till att öppna upp för waw.........................................................................................Kan man göra så.


Till som jag aldrig har förstått mig på vissa mentala delar.......som nu är solklar.

Det naturliga som bara är i tystnad och stillhet..............

Ingen som jämnför sig och tror att någon är bättre.................

Till att bara göra det vi ska.

Bara våga vara det ljuset du är fött till att vara.

Våga stå kvar oavsätt vad andra säger.

Att stå kvar oavsätt hur det känns.

I stor tillit till vägen som leder dig hem..................