Hur tänker du så att det blir som du vill

31.03.2017

1 Vad är det du vill

2Varför vill du detta? vad driver dig

3 Hur ska det kännas när du har uppnår målet (vad ska du se,höra och känna)

4 Hur ska det kännas på vägen dit (glädje svett tårar passion)

5Vad gör du redan idag som tar dig närmare målet?

6 Vad ska du börja med? sluta med? Göra det på ett helt nytt sätt?

MOTVERKA STRESS

1  Hur stark upplever du stressen är på skala 1-10

2 Beskriv situationen ( vad ser du ,vad hör du och känner dig just då)

Bryt perspektiv

3 Föreställ dig att du är vid en tidpunkt i framtiden där du har löst hela situationen. Det kan vara en månad eller ett år. Men föreställ dig att du får en tydlig bild över att det verkligen är löst.

4 Beskriv situationen utifrån den nya scenariot i framtiden vad ser du ,hör och känner du nu? Vad säger du till dig själv

5 Föreställ dig att du tittar tillbaka på dig själv i nutid från framtiden. Vad skulle du vilja säga till dig själv utifrån hur du tänker när du har löst situationen.

6 Vilka tips tankar ,känslor skulle du vilja skicka tillbaka till dig själv i nutid?

GÅ TILLBAKA TILL NUTID

7 Låt dina egna ord sjunka in reflektera över vad du kan göra med dem.

8 Hur stark upplever du stressen nu i skala 1-10

Ja detta är en av tipps det finns oenligt många detta är från N L P.