Hur vandrar dina tankar?

17.12.2018

Jag väljer att ha en fantastisk vecka

Jag väljer att se till att mina tankar är glada och om de inte är det så accepterar jag även dem. Jag väljer att vila i harmonin att allt är okej som det är just nu.

Så ju mera jag kan styra mig och se till att må så bra som möjligt desto mera kan jag kontrollera vad jag gör. Sen om du möter folk som behandlar dig illa så kan du ställa dig frågan: Ska jag lyssna och ta in detta? Älskar den här personen ens sig själv? Är det i mig det sitter i när personen beter sig så eller har personen ansvar över sitt egna beteende.

Jag brinner så för att folk ska må så bra som möjligt. Jag vet att ibland är livet som det är men om man tittar längre bort så kan det även vara vägen till en öppning.

Ge aldrig upp aldrig...............

Hur du än känner dig nu eller vad du än gör så går allt att läras om vad det än är. Jag önskar också mer välmående eftersom då har vi flera som kan hjälpa varandra upp. Mera stöttning stöd uppmuntran inspiration. Vilka enorma folk som finns därute med ett enormt intresse att verkligen hjälpa andra att hitta sin styrka. Om det inte finns någon som du vet så är det kanskee just en sådan vi behöver bli själv för att kunna få bättre samhälle mera lycka eftersom sin egen lycka ligger i lyckliga tankar. 

Sen är det ju även så viktigt att hitta tankar och formuleringar som gynnar just dig. Vad som du verkligen gör och tycker om att göra. Ju mera vi gör som vi tycker om att göra i olika situationer ju gladare och effektivare blir vi.

Fylla på med energi fylla på med glädjebränsle. Observera rytmen i din andning energin som strömmar in och ut. Det som ger upphov till läckars i livskraften är det dags att se över detta nu?

Så vad är det du repeterar som gynnar dig eller som inte gynnar dig?