Just nu!!

19.10.2019

Hjärnan är fantastisk och när man lyssnar på sina tankar bara genom att observera dem så är det bara så spännande.

Allt som vi någonsin tänkt finns där eller vad andra har sagt finns där.

När man bara observera utan att analysera så försöker den ju hela tiden varna oss. Den vill hjälpa oss men om man då som jag skrivit många gånger går ner i kroppen så blir det annorlunda.

Vi behöver vara mer i våran kropp. Våga slappna av mer och för att finna harmonin och frid. Och allting annat som finns. Om det så är oro eller rädsla låta sig ge kärlek till dem delarna också. Vi har ju allt.

Vi är inte våra tankar det låter så flummit men när det någonstans går in så kan det kännas mer och mer rätt. Om vi skulle förstå allting....... ja ibland bara släppa på all kontroll och låta det som vill komma komma.

Att bara låta det som redan är vara. Sedan att vara med det som är och vill kännas för att bara veta att allt är som det ska vara. Och bara vara i nuet med allt. Oavsätt om vi bedömmer något som flummit fel eller hur vi värdera det. Vad det där positivt eller negativt. Att bara släppa bedömningen vad som är rätt eller fel att känna.

Våga släppa kontrollen mer. Våga känna in. Våga känna av. Våga hitta sin inre röst och vägledning på känslan inom dig vad du ska göra härnäst.

Att  träna sig i att våga gå sin egna väg. Att träna sig i att lyssna på sitt hjärta. Att träna sig i att våga säga det som vill sägas.

Att våga bli mer av dig.