kom närmare dig

29.08.2020

Ju mer du söker utanför dig........................ desto längre ifrån kommer du  från dig.

Om du söker kärleken utanför dig eller tror att din man eller någon annan ska ge dig det du söker desto längre ifrån dig kommer du.....................................

Ta ett andetag......................andas in andas ut..................

Källan finns inom dig.............

Du är så myket ljus...........

Du är allt du söker........................

Bara känn det.........................................................................................................

Allt du kämpat för och............................ emot.................................... är dig...........

Du behöver inte längre kämpa..........................Du behöver inte längre bevisa något för någon längre...............

För när du kämpar för att bevisa något för någon............................... är det du tror du söker åter igen utanför dig........................

Den finns inte där....................

För när du kämpar................. mot................................. kämpar du mot dig..

Allting har med sig själv att göra.............

Så när du gör något för någon för att bli omtyckt.................så hur de än reagerar på det du gör så är det endast din känsla för dig som kommer upp.

I allting som du gör...............

Andas in andas ut..................

Ta in detta på ditt sätt som är så myket större än ord.

Så mycket kärlek här nu kram.