När du behövs inom dig

07.10.2021
Nör vi försöker fly.

Glömmer andas.
Fastar i bekräftelse.
Den du söker då är vad som nehöver dig innåt.
 https://anchor.fm/maria-franzon/episodes/Nr-ditt-inre-ropar-efter-DITT-std-e18efva</p>