Ny formulering

08.07.2019


En enda ny formulering som ger en ny känsla för att känslans betydelse som ger ny kraft kan öppna vägen. När vi låser fäste om någonting så händer ingenting men genom att låsa upp någonting som känns lite lättare lite lättare så öppnas det succesivt.


Genom att vattna växandet så krävs det att just den blomman vi uppmärksamma som vi vill ska växa så behöver ogräset runt den plockas när det så behövs.


Som i olika relationer så behövs även detta göras. Om vi väljer att tolka folk med förståelse genom att allt har en orsak till beteende från sin uppväxt till reaktion så bli det ej så förvånande på personens reaktion. Vi ändrar till ny formulering och saker och ting ändras i vår värld för att se på personen på ett annat sätt och då ändras känslan och vi låser upp till något annat. Hela vår värld är en inre spegel på vad vi uppmärksammar.


Och det speglas ju i vad vi frågar andra om och hur vi ser på saker och detta är så spännande och leder till mera nyfikenhet än dömande bara kärlek.


Bara av att veta det leder till mera kärleksfyllda relationer......


Bara av att veta detta skulle betydligt mera kärleksrelationer fortsätta att blomma för kom ihåg det du uppmärksammar i din partner är endast speglingar i sig själv. Så börja tolka snällare och tillbaka till dig och ditt växande och relationen utvecklas om du vill det ska växa.


Tänk vad vi kan göra i en relation om vi blir mera medveten om oss själva...


Ha en fiiin dag.........Tack för formuleringarnas inverkan och kraft på allt.