På ditt sätt!!

08.11.2019

Vi har ju skapats unikt precis i den perfekta versionen av dig. När du gör saker på ditt sätt hjälper du till med ditt sätt att se på saker. Vi behöver just dig .Du behöver också just den. Just på hur du uppfattar saker just på ditt sätt att se det. För det är så det är. Det är så det behöver vara. Väcka upp ditt sätt att vara och förmedla det till dem som är där för att lyssna.

Därför behöver vi låta en dörr öppnas av ditt unika du, som nu får komma till tals. Kanske har den delen väntat och väntat för att vi jämnför oss med andra. Vi tror kanske att det inte är normalt eftersom vi har en rad övertygelser vad som är rätt och fel.

Tänk om du skulle våga ta fram den delen.

Tänk om det är den som är rätt för dig. Den där skapelsekraften du bär på. Som ingen annan än du har del av. Trevlig helg.