Släpp dig själv fri

15.07.2019


För mer och mer bli och våga vara den man är och våga utveckla de sidor som man vill utveckla och nå höjder till den absolut den bästa versionen av sig själv. För att våga gå den vägen så möts vi på vägen av andra människor. Om de stöttar eller inte ska man inte vara beroende av. Eftersom de har inte en aning om din värld oavsett om det är föräldrar eller närmsta vännen. Allt de säger till dig är vad de tror vet är bäst och de erfarenheter de har med sig. De kan vara jättebra råd men vad du vet är det du behöver ta modet till dig och se till att få det gjort det du vill göra. Om vi blir bunden till och vill göra andra glad eller man ska vara duktig för en typ lärare är vi fel ute. Vi behöver göra det för vi vet att det är det bästa för dig. Det kan vara en del murar att gå igenom men jag vet att du har förmågan till att hitta de personer och dig själv som leder dig rätt.


Att vara sin egna bästa egna stöd så är vi på rätt väg andras beteende har inget med dig att göra det är bara visar hur de har och hanterar sig själv. Jag vet det låter konstigt men kan förklara det mera utförligt någon annan gång.


Det gäller att få igång energierna till att komma igång få igång den brinnande lågan till att ta sig upp på höjden därav leder det massa stigar till som leder oss till upplevelserna efter vägen....Stöttning stötta dig själv det hittar du inte i andra utan det hittar du i dig själv.......