Stå på dig

27.04.2017
Ledarstilar kan se olika ut men kan också leda till att sina medarbetare kan känna maktlöshetskänslor, en känsla att vara värdelös. Det känns hopplöst eller meningslöst och kan sen leda till handlingsförlaming. Skuld och skam spelet behövs också uppmärksammas. Känslighet är faktiskt en talang du ska behålla. Det kan också vara nödvändigt för din och andras personliga utveckling. När och var utnyttjar du någon med skuld och samspelet? Det egentliga ledarskapet anser jag är det bästa emotionella ledarskapet. Energi, kraft, styrka, motivation, uppmärksamhet, aktiveringsnivå, grundspänning det finns så mycket som styrs av emotioner. Men det emotionella ledarskapet bygger på förmågan mer än känslomässiga begrepp, förena människor med gemensamma mål, visioner och förverkliga dem...... Vi tror på varandra och ser det finaste i varandra då kommer vi långt! Ha en fortsatt bra dag.......