Vad är vad?

12.01.2020

Låt mig vara en vägvisare ur detta.  Allt som du har gjort sant för dig. Är det där du ska leta? Eller är det på ett helt annat ställe finns.

Lika kärleksfullt som blommor blommar så är du densamma.

Att gå att snurra i sitt egna huvud som du har gjort till din sanning som har visat sig som sant i din verklighet.

Så som du alltid har letat. Är det dax att visa en ny väg ?

Där glädjen spider sig i hela din kropp därför du tror på den.

Den glädjen som spirar ut i varje cell i din kropp.

Därför att du vet att den är sann därför att du vet att du är beskyddad och älskad i varje stund.

När du får in den tryggheten i ditt liv så är du fri.

Mata dig med den. Känn den. Älska den och den älskar dig djupt tillbaka.

Kram