Viktigaste stunden..................

18.09.2020

Den viktigaste stunden är nu................................

Håll i dig....för nu kör vi..................

Tror du att du är skapad att vara hård mot dig själv?

Eller startade det någonstans?

Detta av din tro att det ska vara så.....................För att komma någonstans.

Detta pressande av presterande............................Känn dina fötter djupt andetag.

Den miljön du varit i som liten.............................Den gör du motstånd mot i dag................

Hur personer har behandlat dig behandlar du dig själv nu när du är vuxen...............

Andas in..............Vad sker i dig?


Omedvetna mönster till nu...................................Andas in andas ut...........

Håll handen på hjärtat.........................

Ingenting är dåligt ingenting är bra utan det vill bara kännas..................

Du är här nu och det är den dyrbaraste rikaste stunden i ditt liv.....................

Allting du blir medveten om och vill kännas.............Säger du ja till livet....................


Du växer ur...........................du växer in.............................

Vägen ut är vägen in............................................................

Det finns inget stakare än kärleken som hela tiden vill ditt bästa...........................

Som ju mer du släpper taget,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, om att du ska ta kontrollen över

situationen.

Att vägen finns redan........din väg där du ska gå................................och bara låta dig falla in i det du redan är..........................................